JYKLOTTO ครั้งแรกที่ออกจำหน่ายในประเทศสยาม

หรือครั้งแรกที่ออกจำหน่ายในประเทศสยาม JYKLOTTO พิมพ์ออกมาเพียง ๒ หมื่นฉบับ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนคงคลัง ของรัฐบาล ไม่มีเลขท้าย ๒

หรือ ๓ ตัว ตัวเลขมีเพียง ๔ หลัก รางวัลที่ ๑ JYKLOTTO ในงวดแรกของประวัติศาสตร์ล็อตเตอรี่ไทย ได้แก่เลข ๑๖๗๒ รางวัลที่ ๒ คือเลข ๑๔๒๕ และรางวัลที่ ๓ เลข ๓๖๖๒ ไม่มีเลขล็อกปรากฏให้ข้องใจ ตลอด

รัชสมัยของรัชกาลที่ ๕ มีการออกล็อตเตอรี่เพียงครั้งนั้นครั้งเดียว JYKLOTTO จนกระทั่งถึงรัชกาลของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ รัฐบาลอังกฤษเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ

ทำให้ต้องขอกู้เงิน จากไทยผ่านประชาชนชาวไทย JYKLOTTO ด้วยวิธีการออกล็อตเตอรี่ขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ โดยไม่มีการเปิดเผยจำนวนขายหรือรายได้หลังการจัดจำหน่าย

สนใจเป็นสมาชิกคลิ๊ก JYKLOTTO เรายินดีพร้อมให้บริการ

หวยกล่องออนไลน์ เจ้ามือจึงจะบอกคำตอบก่อนหยิบไพ่ขึ้นชู

เจ้ามือจึงจะบอกคำตอบก่อนหยิบไพ่ขึ้นชู หวยกล่องออนไลน์ ปรกติแล้วผู้เล่นมีวิธีเก็ง โดยหลอกล่อทำเป็นแทงไพ่ตัวนั้นตัวนี้ เพื่อหยั่งดูสีหน้าเจ้ามือ วิธีนี้เรียก “เต๊าะ” จับยี่กี คืออะไรมีความหมายว่าอย่างไรและวิธีเล่นจับยี่กี

เป็นอย่างไรนั้น เราจะพาท่านมาศึกษาดู หวยกล่องออนไลน์ โดยจับยี่กีนั้นเป็นชื่อการพนันหวยประเภทหนึ่งในประเทศไทยมีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศจีน “การเล่นพนันของจีนชนิดหนึ่ง มีไพ่ทำด้วยไม้แผ่นบาง ๆ

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 12 แผ่น” อุปกรณ์การเล่น หวยกล่องออนไลน์ ประกอบด้วย ไพ่จีนมีสิบสองใบ หรือจะใช้กระดาษเขียนตัวเลขไว้สิบสองใบก็ได้ ในหมู่คนจีน ไพ่แต่ละใบจะเรียกชื่อว่า อั๊งตี่, โอตี่, อั๊งกือ, โอกือ,

อั๊งสือ, โอสือ, อั๊งเผ่า, โอเผ่า, อั๊งเฉีย, โอเฉีย, อั๊งเบ๊ และโอเบ๊ หวยกล่องออนไลน์ ตามลำดับ นอกจากนี้ ในการเล่นยังมีกล่องทึบไว้สำหรับหย่อนไพ่ด้วย วิธีเล่น เจ้ามือเลือกไพ่มาใบหนึ่งแล้วหยิบใส่ลงไว้ในกล่อง

สนใจเป็นสมาชิกคลิ๊ก หวยกล่องออนไลน์ 1-12 เรายินดีพร้อมให้บริการ